Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Souhlasím
SSL certifikát
Ověření
1 rok
RapidSSL
DV SSL certifikáty domain validation
400 Kč
RapidSSL Willdcart
DV SSL certifikáty domain validation
3250 Kč
Comodo PositiveSSL
DV SSL certifikáty domain validation
340 Kč

Další nabídku SSL certifikátů připravujeme...

Co je to SSL

Protokol Secure Socket Layer byl vytvořen společností Netscape pro zajištění bezpečného přenosu dat mezi webovými servery a prohlížeči. Protokol používá důvěryhodnou třetí stranu, certifikační autoritou (CA), která identifikuje jednu nebo obě strany komunikace. Z technického pohledu se jedná o vrstvu vloženou mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP), která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících stran. Následovníkem SSL je standardizovaný protokol Transport Layer Security (TLS). SSL komunikace funguje na principu asymetrické šifry, kdy každá z komunikujících stran má dvojici šifrovacích klíčů – veřejný a soukromý. Veřejný klíč je možné zveřejnit a pokud tímto klíčem kdokoliv zašifruje jakoukoliv zprávu, zajišťuje, že ji bude moci rozšifrovat pouze a jen majitel použitého veřejného klíče svým soukromým klíčem.

Co je to SSL certifikát

SSL certifikáty jsou malé datové soubory, které digitálně vážou kryptografický klíč k detailům organizace/doméně. Při instalaci na webovém serveru se aktivuje zabezpečení a protokol HTTPS (přes port 443) umožňuje bezpečné připojení z webového serveru do prohlížeče.

Proč používat SSL certifikát

SSL certifikáty se dnes používají k jakémukoliv zabezpečení na internetu. Ať už se jedná o přihlašovací stránky a administraci, nakupování, transakce kreditními kartami nebo přenos dat. V poslední době se použití stává normou při zajišťování procházení sociálních sítí. Každá firma či majitel www stránek by měl zvážit použití SSL certifikátu na svých stránkách a jeho využití výrazně doporučujeme.